Lektorka:

Mgr. Markéta Vlčková

  • 1992 ukončené magisterské studium na Pedagogické fakultě UK ČJ-OV pro ZŠ a SŠ
  • 1998 SZ  z AJ na MÚVS ČVUT (Jaspex)
  • 2007 semináře:  "Angličtina pro předškoláky" ;  "Hippo and friends by Clare Selby"
  • 2007 seminář s akreditací MŠMT : "Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ"
  • 2009  seminář  s akreditací MŠMT "Výuka angličtiny v mateřských školách"
  • 2010 Konference učitelů AJ (pořádáno CUP) - odborné semináře pořádané autory jazykových učebnic
  • 2012, 2013 The Cambridge Day -konference učitelů Aj + didaktické  workshopy
  • 2013-2014 - pravidelné webináře a samostudium odborné literatury týkající se výuky angličtiny jako cizího jazyka -se zaměřením na věkové skupiny dětí 5-15let
  • 2014 - 2015 Oxford House - kurzy s rodilými mluvčími - zaměřené na zdokonalování dovedností v oblasti didaktiky a  konverzace
  • 2016 Macmillan English - pravidelné webináře

Reference:

Lze získat přímo u p.ředitelek uvedených mateřských škol v Praze 8, kde od roku 2001 vedu jazykové kurzy pro předškoláky: MŠ Bojasova, MŠ Šiškova a

MŠ Ústavní