Angličtina pro mateřské školy (předškoláci)

 • je určena  pro děti předškolního věku (od 5let)
 • výuka probíhá hravou formou s maximálním využitím jednoduchých příběhů, říkanek, písniček, pohybových aktivit...
 • děti se učí podle učebnic z nakladatelství Macmillan
 • nedílnou součástí výuky jsou poslechy (nahrávky namluvené rodilými mluvčími)
 • od první lekce jsou děti vedeny k aktivnímu používání cizího jazyka (neučí se pouze výčet slovíček z určitého okruhu)
 • výuka probíhá po dohodě s p.ředitelkou přímo v MŠ

Angličtina pro děti 1.-9.tříd

 • vyučuje se  podle učebnic vydavatelství Macmillan  + doplńkových materiálů, které odpovídají věku a znalostem dětí  a jsou zaměřeny především na rozvíjení komunikačních schopností a dovedností 
 • děti se angličtinu nejenom učí, ale používají ji především ke komunikaci a jako prostředek k získání nových informací z různých oborů 
 • děti se seznamují s odlišnou kulturou a životem v anglicky mluvících zemích
 • výukové hodiny mají interaktivní charakter – při všech aktivitách je kladen důraz na procvičování a upevňování jazykových dovedností
 • součástí každé hodiny jsou poslechy anglických textů, písniček, říkanek či fonetických cvičení
 • počet žáků ve skupině: 6-10
 • po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení